بشقاب – پلاک روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون

بشقاب – پلاک: روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون مقام آمریکایی وزیر امور خارجه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی حکم اعدام بعضی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود , با تصویب مجلس

نمایندگان مجلس با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر کردند که حکم اعدام بعضی از مجرمان به مواد مخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نق

حکم اعدام بعضی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود , با تصویب مجلس

با تصویب مجلس؛ حکم اعدام بعضی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می شود

عبارات مهم : اعدام

نمایندگان مجلس با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر کردند که حکم اعدام بعضی از مجرمان به مواد مخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نقدی تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با ۱۳۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

حکم اعدام بعضی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود , با تصویب مجلس

براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸.۳.۱۳۶۷ اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۵ اصلاح می گردد:

ماده ۴۵- مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می شوند:

نمایندگان مجلس با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر کردند که حکم اعدام بعضی از مجرمان به مواد مخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نق

الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.

ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ )یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین جهت ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

حکم اعدام بعضی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود , با تصویب مجلس

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم عنوان این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد.

ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد عنوان ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد عنوان ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم عنوان ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از مورد نیاز الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

نمایندگان مجلس با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر کردند که حکم اعدام بعضی از مجرمان به مواد مخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نق

تبصره- در مورد جرایم عنوان این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.

واژه های کلیدی: اعدام | صورتی | قانون | مجازات | قانونی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs