بشقاب – پلاک روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون

بشقاب – پلاک: روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون مقام آمریکایی وزیر امور خارجه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل العبادی جهت گفتگو با اقلیم کردستان دو شرط گذاشت

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنانی خاطرنشان کرد، قانون اساسی پایه و اساس جهت مذاکره با اقلیم کردستان است.

العبادی جهت گفتگو با اقلیم کردستان دو شرط گذاشت

العبادی جهت گفتگو با اقلیم کردستان دو شرط گذاشت

عبارات مهم : کردستان

نخست وزیر عراق امروز سه شنبه دو شرط را جهت گفت وگو با اقلیم کردستان مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنانی خاطرنشان کرد، قانون اساسی پایه و اساس جهت مذاکره با اقلیم کردستان است.

العبادی جهت گفتگو با اقلیم کردستان دو شرط گذاشت

وی شرط پایبندی به قانون اساسی و لغو نتیجه های همه پرسی را جهت گفتگو با اقلیم کردستان مطرح کرد.

العبادی تاکید کرد که سفرهای انسانی به اقلیم کردستان ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در سخنانی خاطرنشان کرد، قانون اساسی پایه و اساس جهت مذاکره با اقلیم کردستان است.

نخست وزیر عراق نسبت به اقدام اقلیم کردستان در جمع کردن نیروهای نظامی در استان کرکوک هشدار داده و این اقدام را امری خطرناک خواند.

وی همچنین گفت: اینکه شرایط بر مناطق مورد مناقشه به زور تحمیل شود یک امر غیر قابل قبول است.

العبادی خواهان اداره مناطق مورد مناقشه به صورت یکسان و به رهبری دولت فدرال بغداد شد.

العبادی جهت گفتگو با اقلیم کردستان دو شرط گذاشت

واژه های کلیدی: کردستان | قانون اساسی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs